Disclaimer

Snuffelspul.eu(hierna verkoper) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of wijzigingen in productbeschrijvingen, levertijdindicaties en technische specificaties. Aan de genoemde prijzen en beschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen dienen ter illustratie. Producten kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken van de afbeelding. Verkoper is afhankelijk van automatische aanlevering van hardware en software illustraties, levertijdindicaties en hardware specificaties door derden.

Informatie die via de e-mail verzonden wordt is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Verkoper staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. De aan u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

© Copyright Snuffelspul.eu 2013-2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (snuffelspul.eu en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Snuffelspul.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Snuffelspul of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Snuffelspul.eu”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Snuffelspul.eu voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan.| Meer

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.