Disclaimer

Snuffelspul.eu(hierna verkoper) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of wijzigingen in productbeschrijvingen, levertijdindicaties en technische specificaties. Aan de genoemde prijzen en beschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen dienen ter illustratie. Producten kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken van de afbeelding. Verkoper is afhankelijk van automatische aanlevering van hardware en software illustraties, levertijdindicaties en hardware specificaties door derden.

Informatie die via de e-mail verzonden wordt is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Verkoper staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. De aan u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.